EĞİTİM SİSTEMİ


SAFA EĞİTİM SİSTEMİNDE "7E" MODELİ        Safa Okulları, Öğrencileri hayata ve geleceğe hazırlamayı hedeflemektedir. Çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu değerleri sosyal becerileri okumayı, öğrenmeyi ve gerekli donanımları kazanabilmesi için profesyonel bir kadro ve güçlü bir eğitim modeli uygulamaktadır. Bu modelle Safa Okulları çocuğunuzu hem eğitir hem öğretir ve elde edilen kazanımları geliştirebilmesi için farklı bir bakış açısı kazandırır. Bilimsel bilgi, manevi değerler ve sosyal kazanımlarla yetişen çocuğunuz toplumumuzun en erdemli bireyi olacaktır. Gayemiz ERDEMLİ bir ÇOCUK ve ERDEMLİ bir AİLE kısaca ERDEMLİ bir TOPLUM yetiştirmektir.

Safa Okulları "7E" modeliyle hizmet vermektedir.

"7E" SİSTEMİ NEDİR ?

1-)Akademik Eğitim

   Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının kazanım hedeflerine uygun olarak Okuma, yazma, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler derslerinin bilimsel ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak çağın gerektirdiği ölçülerde eğitimini içermektedir.Akademik eğitim programımızda süreç içindeki girilecek TEOG ve Bursluluk gibi her türlü sınavlara hazırlık programını içerir. Bu eğitim verilirken ihtiyaç duyulan bilişim teknolojisi ve laboratuvar imkânları ile doküman desteği sunulur.

2-) Değerler Eğitimi

   Son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılan değerler eğitimi çalışmalarından biri de Yaşayan Değerler Programı'dır. Bu çerçevede, okullarda bu çalışmalara anne ve babalarında katılımını sağlamak amacıyla veli toplantıları ve seminerleri düzenlenmektedir.

Değerler Eğitimi dersinde sınıf öğretmeniyle birlikte branş öğretmeni her ay için bir konu belirler ve yaparak yaşayarak, drama yolu bu değerlerin özümsenmesini ve hayatta kullanılmasını sağlar.
3-) Manevi Eğitim
   Manevi eğitimle öğrencilerimizin hayatın gerçek gayesini bulma, insan olarak tekamül etme, ruh yüceliği, kendini bilmek, erdemli yaşamak gibi anlam arayışlarına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Böylece aklı ve kalbi, mantığı ve gönlü dengede tutarak tekamül etmeleri hedeflenmiştir.


Eğitimin bu kısmında ;

* Kur'an-ı Kerim öğretimi
* Peygamberlerin Hayatı
* İnanç ve  İtikat konuları
* Dua ve Surelerin ezberlenmesi
* Adap konuları işlenir.
        
        Ayrıca namaz kılma sevdirilip teşvik edilir. Milli ve Manevi değerlere yönelik programlar ile etkinlikler planlanarak gerçekleştirilir.


4-) Yabancı Dil Eğitimi

   Okullarımızda öğrencilerimize dünya standartlarında ve yaşam boyu kullanacakları kaliteli bir dil eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimizin üretici düşünceye sahip, ana dilini ve an az iki yabancı dili bilen birer "Dünya Vatandaşı" olarak yetiştirilmektedir.

        Okullarımızda verilen "İngilizce ve Arapça" eğitimleri ile en temel kavram, kelime ve küçük dil parçalarının tamamen işitsel ve görsel öğelerle verildiği iletişimci ders metoduyla anaokulunda başlayan süreçte farklı teknikler kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin etkili sözlük kullanımını öğrenmekte, kelime ve kelime türleri üzerinde çalışılmaktadır.

        Öğrencilerimize not alma teknikleri öğretilerek sunumlar yaptırılmakta, bu sayede öğrencilerimizin topluluk önünde konuşma becerileri artırılmaktadır. Dersler tiyatral ortamda, öğrencilerimizin de eğlenerek öğrenecekleri koşullarda şekillenmektedir. Uygulanan tüm bu modeller dil öğrenimini yaşam biçimine dönüştürmeyi hedeflemektedir.


5-) Aile Eğitimi
 
        Çocuğun eğitiminde en önemli parça olan AİLE nin çocuğunun geleceğine en iyi şekilde yön verebilecek bilgi ve donanıma sahip olması için gerekli Aile eğitimini içermektedir. 

        Safa Okulları olarak öğrencilerin başarılı olabilmesi için velilerin de eğitimde etkin katılımının olması gerektiği düşüncesinden hareketle aşağıdaki konular üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.* Aile içi İletişim
* Eğitim Seminerleri
* Veli Ziyaretleri
* Veli Toplantıları
* Veli Çayları
* Velilerle Bilgi Paylaşımı

6- ) Robotik Eğitim
Eğitim kurumlarımızda öğrenilen bilgilerin teknolojinin gelişmesiyle birlikte ROBOTİK hale getirerek öğrencilerimizi geleceğe hazırlamayı amaçlamaktadır.


Bu eğitimle birlikte ;


* Robot Tasarlama
* Programlama
* Kodlama
* Algoritma Hazırlanması
* Elektronik Tasarım
* Motor Seçimi ve Hareketlendirilmesi
uygulamalı olarak öğrencilerimize sunulmakta ve bilim soyut bir kavram olmaktan kurtarılmaktadır.


7- ) Hafızlık Eğitimi


          

         MEB bünyesindeki Din Öğretim Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli olarak yürüttüğümüz hafızlık eğitiminde hem ilkokul hem de ortaokulumuzda HAFIZLIK EĞİTİMİ'ne başlanmaktadır.

        Geçmişten bugüne İslam coğrafyasında ve özellikle ülkemizde Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesine, okunmasına ve ezberlenmesine olan ilgi en yüksek seviyede olmuştur. Bugün ise bir çok Kur'ar kursunda halen binlerce öğrenci bu alanda eğitim görmektedir.

        Safa Okullarında Hafızlık eğitimi ekstra bir kurs programı değildir. Doğrudan hafızlık için açılan sınıflarda resmi program uygulanarak eğitim verilmektedir.

        Proje koordinatörümüz başta olmak üzere eğitimcilerimizin tamamı hafızlık yapmış kişilerden oluşmaktadır.

Etimesgut - ANKARA
Sancaktepe -İSTANBUL
Yahyalı - KAYSERİ